Cijferberekenen

Bereken je cijfer

Bereken op deze website je cijfer bij een bepaalde norm. Na het berekenen ontvang je de cijfer/normtabel. Deze tool is handig voor docenten en leerlingen bij het nakijken van het cijfer!
1Welk cijfer is een voldoende?
2Hoeveel punten kunnen er behaald worden?
3Welke normering moet er worden toegepast?

Uitleg Normeringsterm

Een cijfer als beoordeling maakt het mogelijk een gemiddelde te berekenen, waarmee een beeld verkregen wordt hoe gepresteerd wordt over een langere periode of voor meerdere onderdelen.

De CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven) was het orgaan rond examens. Ze zorgde voor de regels voor de beoordeling (normering) van het examen. De CEVO stelde jaarlijks na afloop van het examen de definitieve normering vast.
Norm 1.0 is meestal de norm bij examens en toetsen in onder andere het Middelbaar Onderwijs.
Normeringen kunnen variëren tussen de 0.0 en de 2.0

In Nederland is vastgelegd dat op scholen en universiteiten werk van leerlingen en studenten wordt beoordeeld door middel van de cijfers 1 tot en met 10. Men tracht hiermee een zo objectief mogelijk beoordelingssysteem te verkrijgen.
Cijfers:
1 = zeer slecht
2 = slecht
3 = ruim onvoldoende
4 = onvoldoende
5 = twijfelachtig tot zwak
6 = voldoende
7 = ruim voldoende
8 = goed
9 = zeer goed
10 = uitstekend

Zodra een examen makkelijk blijkt te zijn, krijgt in de normering een lagere Normeringsterm (< 1.0), bijvoorbeeld 0.5 of minimaal 0.0.
Als een examen moeilijker wordt, dan wordt de Normeringsterm verhoogd (> 1.0), bijvoorbeeld 1.5 of maximaal 2.0.